Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Οι τράπεζες και ο πυροδοτικός μηχανισμός της καταστροφής

1. Βόλφγκανγκ Μύνχάου: O πυροδοτικός μηχανισμός ενδεχόμενης Grexit βρίσκεται στις τράπεζες 

© Der Spiegel - Wolfgang Münchau: Schwamm drüber  29.06.2015
 
Πρώτα - πρώτα να καταλάβουμε γιατί υπάρχει απειλή Grexit.
Στο
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών δεν υπάρχει νομική βάση που επιβάλλει σε μια χώρα να φύγει από το ευρώ άν δεν αποπληρώνει τα χρέη της. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις τράπεζες. Αν το ελληνικό δημόσιο σταματήσει να αποπληρώνει τα χρέη του και αυτό επισημοποιηθεί, τότε τα ελληνικά κρατικά ομόλογα θα έχουν αξία μηδέν.
Επειδή μεγάλο μέρος των κεφαλαιϊκών αποθεμάτων των ελληνικών τραπεζών είναι «χαρτιά» με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, η χρεοκοπία του κράτους θα μεταδοθεί κατευθείαν στις τράπεζες. Για τη φυγή κεφαλαίων από τις τράπεζες αυτές, που συνεχίζεται εδώ και καιρό, χρειάστηκε αναπλήρωση με ELA από την EKT. O ΕLΑ έφθασε τώρα στα νομικά και πολιτικά όριά του. Αν σταματήσει η χρηματοδότηση, τότε οι τράπεζες θα απειληθούν με κατάρρευση. Και άν καταρρεύσουν, τότε θα έχουμε Grexit. 

Ευτυχώς η λύση είναι σχετικά απλή:
Αντί οι εταίροι να χρηματοδοτούν την Ελλάδα με νέα δάνεια, πρέπει να αναζωογονήσουν τις τράπεζες με φρέσκα κεφάλαια. Δεν χρειάζεται να τους δώσουν πραγματικό ρευστό, αλλά να αναλάβει απευθείας η ΕΚΤ ως τραπεζικός επόπτης τις τράπεζες αυτές και να τις αναδιαρθρώσει. Οι πιο αδύναμες θα κλείσουν, οι πιο δυνατές θα αναδομηθούν ή θα συνενωθούν ή ακόμη καλύτερα, θα ενωθούν με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, Οι διοικήσεις τους δεν θα ορίζονται πια απο την ελληνική κυβέρνηση ή από τους (πρώην) μετόχους τους.

Ως αντάλλαγμα για την ανάληψη των τραπεζών, θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση με την Ελλάδα για μια μείωση του δημοσίου χρέους της. Τα χρέη προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ να μετατραπούν σε πιο μακροχρόνια. Το ίδιο το ελληνικό κράτος δεν θα λάβει άλλα χρήματα. Δεν θα υπάρξει τρίτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με αντίστοιχο μνημόνιο. Η Ελλάδα θα πρέπει πια να χρηματοδοτεί το κράτος της μόνον με τα φορολογικά της έσοδα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προυπολογίζει ένα μικρό δημοσιονομικό πλεόνασμα, γιατί στο ορατό μέλλον κανείς δεν πρόκειται να της δανείσει χρήματα
Όλοι θα βγούν κερδισμένοι από τη λύση αυτή.
   
Επίσης του ιδίου :
Αποψη: Θα ξανανοίξουν οι τράπεζες;
     
Τι σημαίνει ΟΧΙ στην Ελλάδα της Ευρώπης;
   
Κώστας Καλλίτσης, πρόσφατη αρθρογραφία στην «Καθημερινή»
2. Τι λογής τράπεζες θα υπάρχουν την Τρίτη στην Ελλάδα;

Είτε επικρατήσει το «ΝΑΙ» είτε το «ΟΧΙ», μετά τη Δευτέρα δεν θα υπάρχουν τράπεζες ικανές να λειτουργήσουν. Οι τράπεζες ήδη έχουν ελάχιστο ρευστό σε φυσική μορφή. Από την άλλη πλευρά, τα 90 δις ΕLA που χρωστούν ήδη στην ΕΚΤ, είναι άγνωστο άν τη Δευτέρα θα καλύπτονται επαρκώς από εγγυήσεις (collaterals). Έχουμε ημικατεστραμμένες τράπεζες ήδη πριν γίνει το δημοψήφισμα. Κουφάρια-ζόμπι, συνδεδεμένα σε κοινό κυκλοφοριακό σύστημα με τις ευρωζωνικές τράπεζες, αλλά σε κοινό πεπτικό συστημα με το κουφάρι του αποτυχημένου ελληνικού κράτους. Αν μετά την Τρίτη η ΕΚΤ δεν ξεκινήσει τη διαδικασία ανάταξής τους, αρχίζοντας πιθανότατα την επιχείρηση διάσωσης με εσωτερικά μέσα των τραπεζών (bail in), ο κίνδυνος Grexit θα αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Σε μερικούς μήνες θα μπορεί να υπάρχει και το άλλο νόμισμα.
Οι εμπορικές τράπεζες που βρίσκονται στην Ελλάδα οφείλουν τώρα μέσω της ΤτΕ στο ευρωσύστημα ELA 90 δις περίπου (απευθείας στην ΕΚΤ), χωρίς να υπολογίζουμε άλλες υποχρεώσεις εξαιτίας διασυνοριακών διατραπεζικών συναλλαγών (μέσω του διευρωπαϊκού συστήματος μεταβιβάσεων target2).
Έναντι αυτών, έχουν ως εγγύηση τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό τους, δηλαδή ομόλογα ελληνικού δημοσίου ή έντοκα γραμμάτια συνολικής ονομαστικής αξίας 50 δις περίπου (είναι άγνωστο, άν σε περίπτωση επικράτησης του «όχι» γίνει «κούρεμα» και τι ποσοστό θα χαθεί), καθώς και εγγυήσεις για πάσης φύσεως δάνεια που έχουν χορηγήσει (υποθήκες ακινήτων, συμβάσεις με δανειοδοτημένες επιχειρήσεις κτλ). Έχουν επίσης διάφορα άλλα περιουσιακά στοιχεία, π.χ. ακίνητα τραπεζικής ιδιοκτησίας. 
Εκτός από μικρά αποθέματα σε φυσικό ρευστό που εξαντλούνται μέρα με την ημέρα, έχουν ως στοιχεία παθητικού σε «χαρτιά» το μετοχικό τους κεφάλαιο και εταιρικά τραπεζικά ομόλογα (δανείων που έχουν λάβει οι τράπεζες). Σε μη φυσική μορφή ρευστού έχουν επίσης ως στοιχεία παθητικού στον ισολογισμό τους τις κάθε μορφής καταθέσεις ιδιωτών και εταιριών που απέμειναν μέσα στις τράπεζες, κυρίως όμως καταθέσεις ελληνικών κρατικών φορέων και ασφαλιστικών ταμείων, συνολικά γύρω στα 125 δις.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που έχουν αποφασιστεί στην ΕΕ, για την ανάταξη των τραπεζών θα προηγηθεί η διαδικασία της εσωτερικής διάσωσης (bail in). Για την αποπληρωμή των οφειλών στο ευρωσύστημα θα χρησιμοποιηθούν πρώτα-πρώτα οι μετοχές (μικρής χρηματιστηριακής αξίας σήμερα), θα ακολουθήσουν τα εταιρικά ομόλογα (οι επενδυτές τους θα χάσουν 100 %) και άν αυτά δεν επαρκούν, ενδεχομένως θα συμβεί «κούρεμα» καταθέσεων, με πρώτες τις ανασφάλιστες άνω των 100.000.* Σύμφωνα με αναλυτές στο Bloomberg, σε περίπτωση επικράτησης του «όχι» και με ενδεχόμενη περικοπή των ομολόγων δημοσίου από την ΕΚΤ, το «κούρεμα» των καταθέσεων μπορεί να φθάσει το 25 - 55 %. Μετά η ΕΚΤ μπορεί να αναδομήσει ολικά τις τράπεζες, με συγχωνεύσεις, πωλήσεις κτλ ή και μέσω πρόσθετης ανακεφαλαιοποίησης με δημόσια ευρωπαϊκά μέσα.
Σε επόμενη φάση, άν προκύψει και θέμα ολικής εκκαθάρισης κάποιας τράπεζας, τα μη υγιή στοιχεία ενεργητικού τους (π.χ. επιχειρηματικά δάνεια μη υγιών επιχειρήσεων, στεγαστικά δάνεια με πολύ μεγάλη διαφορά υποθήκης και σημερινής αγοραίας αξίας ή γενικώς μη εξυπηρετούμενα δάνεια) μπορούν να μεταφερθούν σε «κακή τράπεζα» (bad bank). 
Γ. Ρ.
***        Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) 01.01.2015

* Υ.Γ. 6.7.2015:  Αντί για «κούρεμα» καταθέσεων, το οποίο υπόκειται ενδεχομένως σε νομικούς περιορισμούς, μπορεί ως εναλλακτική λύση να γίνει έκτακτη εφάπαξ φορολόγηση κινητών περιουσιακών στοιχείων υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Η φορολόγηση αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως με Κοινοτική απόφαση (ως εφαρμογή ήδη υπάρχουσας Οδηγίας της ΕΕ) να επεκταθεί και σε περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων πολιτών ή μονίμων κατοίκων Ελλάδος που έχουν κατατεθεί σε τράπεζες άλλων χωρών της ευρωζώνης ή και της λοιπής ΕΕ. Έτσι, όσοι «έβγαλαν τα χρήματά τους έξω» και όσοι τα διατήρησαν σε τράπεζες εντός Ελλάδος θα έχουν ισότιμη αντιμετώπιση.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Printfriendly

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Αντρέϊ Αρσένιεβιτς Ταρκόφσκι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:<br>Αντρέϊ Αρσένιεβιτς Ταρκόφσκι
Πως η αγάπη επουλώνει τη φθορά του κόσμου

Enrico Berlinguer (1981):

Enrico Berlinguer (1981):
Η ηθική διάσταση στην κρίση της πολιτικής

Danilo Kiš:

Danilo Kiš:
Συμβουλές σε νεαρούς συγγραφείς, και όχι μόνον

Wolfgang Münchau

Wolfgang Münchau
Ο συντάκτης οικονομικών θεμάτων Βόλφγκανγκ Μύνχάου (Der Spiegel - Financial Times)

Predrag Matvejević:

Predrag Matvejević:
Ο Ρωσο-Κροάτης ανιχνευτής και λάτρης του Μεσογειακού κόσμου

Christopher Lasch

Christopher Lasch
Ο Φρανκφουρτιανός από τη Νεμπράσκα: Δικαιοσύνη & ελπίδα απέναντι στην ιδιοτέλεια των ελίτ

Azra Nuhefendić

Azra Nuhefendić
Η δημοσιογράφος με τις πολλές διεθνείς διακρίσεις, γράφει για την οριακή, γειτονική Ευρώπη

Βαλκανική Χερσόνησος, η όμορφη

Βαλκανική Χερσόνησος, η όμορφη
Όριο της Ευρώπης, οριακή Ευρώπη

Μάης του '36, Τάσος Τούσης

Μάης του '36, Τάσος Τούσης
Ο σκληρός Μεσοπόλεμος: η εποχή δοσμένη μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου - συμβόλου

Στον καιρό των τσιγγάνων και της μικρής Μαρίας

Ετικέτες

1968 αειφορία Αρχιτεκτονική Αυστρομαρξισμός Βαλκανική βιοποικιλότητα Βρετανία Γαλλία Γερμανία Γκράμσι Εκπαίδευση ΕΚΤ Ελεφάντης Ενέργεια Επισφάλεια Ευρωκομμουνισμός ΗΠΑ Ήπειρος Θεοδωράκης Θεσσαλονίκη Ιβάν Κράστεφ Ινστιτούτο Bruegel Ισπανία ιστορία Ιταλία Κέϋνς Κίνα Κινηματογράφος Κλιματική αλλαγή Κοινοτισμός κοινωνική ανισότητα Κορνήλιος Καστοριάδης Κοσμάς Ψυχοπαίδης Κύπρος Λιάκος Α. Λογοτεχνία Μάνεσης Μάξ Βέμπερ Μάρξ Μαρωνίτης Μέσα Ενημέρωσης Μεσόγειος Μεταπολίτευση Μιχ. Παπαγιαννάκης Μουσική Μπερλινγκουέρ Νεοναζισμός Νεοφιλελευθερισμός Νίκος Πουλαντζάς Νίτσε Ο τόπος Οικολογία Π. Κονδύλης Παιδεία Πολωνία Πράσινοι Προσφυγιά Ρήγας Ρίτσος Ρωσία Σεφέρης Σολωμός Σοσιαλδημοκρατία Σχολή Φραγκφούρτης Ταρκόφσκι Τουρκία Τρομοκρατία Τσίπρας Φιλελευθερισμός Φιλοσοφία Χαλκιδική Χρήστος Γιανναράς Χριστιανισμός André Gorz Azra Nuhefendić Balibar Carl Schmitt Christopher Lasch Claus Offe Colin Crouch Ernst Bloch Fischer Franklin Roosevelt Grexit Habermas J. Augstein Jan-Werner Müller Krugman Laclau Le Corbusier Louis Althusser Marc Mazower Matvejević Miroslav Krleža Mudde Niels Kadritzke Stiglitz Streeck T. S. Eliot Ulrich Beck Ulrike Guérot Umberto Eco Wallerstein Walter Benjamin Wolfgang Münchau Žižek Zygmunt Bauman

Song for the Unification (Zbigniew Preisner -
Elzbieta Towarnicka - Kr. Kieślowski) - youtube

Song for the Unification (Zbigniew Preisner - <br>Elzbieta Towarnicka - Kr. Kieślowski) - youtube
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον...
Ἡ ἀγάπη ...πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει...
Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα·
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη (προς Κορινθ. Α΄ 13)

Ισραήλ - Παλαιστίνη: Στο τέλος της γης

Ισραήλ - Παλαιστίνη: Στο τέλος της γης
Νταβίντ Γκρόσμαν: Το πένθος του πατέρα και της Ιστορίας

Κουνκούς ή Δίας, ένας λευκός γάτος απο τη Μοσούλη

Κουνκούς ή Δίας, ένας λευκός γάτος απο τη Μοσούλη
Μια ιστορία προσφυγιάς, στη Λέσβο και στη Νορβηγία

Luka Lisjak Gabrijelčič: Χάννα Άρεντ, τα πρώτα χρόνια

Luka Lisjak Gabrijelčič: Χάννα Άρεντ, τα πρώτα χρόνια
Hannah Arendt, zgodnja leta (στο Razpotja - Σλοβενικά)

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Erik Stokstad («Science»): New rice variety could feed the planet without warming it

Μανιτάρια, ένα σύγχρονο ελληνικό θαύμα

Μανιτάρια, ένα σύγχρονο ελληνικό θαύμα
Τα μικροκλίματα της Ελλάδας, εξασφαλίζουν μεγάλη βιοποικιλότητα μανιταριών (Βασιλική Χρυσοστομίδου, «Καθημερινή», αναδημοσίευση «Δασαρχείο»)

Zygmunt Bauman: «Ρευστές ζωές, ρευστός κόσμος, ρευστή αγάπη»

Zygmunt Bauman: «Ρευστές ζωές, ρευστός κόσμος, ρευστή αγάπη»
«Είμαι βραχυπρόθεσμα απαισιόδοξος αλλά μακροπρόθεσμα αισιόδοξος»

Zygmunt Bauman, Krzysztof Pomian, Marcel Gauchet, Michael Kazin

Zygmunt Bauman, Krzysztof Pomian, Marcel Gauchet, Michael Kazin
Ο 21ος αιώνας: Ένας κόσμος χωρίς την αριστερά (“Kultura Liberalna” - Πολωνία, αγγλικά)

Οι φλαμουριές ανθίζουν στο Σεράγεβο

Οι φλαμουριές ανθίζουν στο Σεράγεβο
Η λογοτεχνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της - Azra Nuhefendić

K.S. Karol (1924 - 10 Απριλίου 2014), ο δημοσιογράφος - του Μικαέλ Λεβύ

K.S. Karol (1924 - 10 Απριλίου 2014), ο δημοσιογράφος   - του Μικαέλ Λεβύ
- «Με ποιανού το μέρος είστε κύριε Κάρολ»; - «Είμαι με τον εαυτό μου»

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas
¨Ολα τα κείμενα από το περιοδικό "Blätter für deutsche und internationale Politik"
(pdf, Γερμανικά)

Η Ρεïχανέχ Τζαμπαρί και οι νάρκισσοι

Η Ρεïχανέχ Τζαμπαρί και οι νάρκισσοι
Φιλελεύθεροι και «μαρξιστές» νάρκισσοι της «γενιάς του '68» στη Δύση, ποτέ δεν θα καταλάβουν γιατί προτίμησε το μνήμα για να μη παραιτηθεί από την αξιοπρέπειά της. Η αδιαφορία τους είναι φυσικό επακόλουθο της ιδεολογίας και της νοοτροπίας τους

«Σταθμοί του Σταυρού», μια ταινία του Ντίτριχ Μπρίγκμαν

«Σταθμοί του Σταυρού», μια ταινία του Ντίτριχ Μπρίγκμαν
Η Μαρία ανήκει και στους δύο κόσμους, αλλά και σε κανέναν από αυτούς. Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν. Αντεπεξέρχεται όσο καλύτερα μπορεί στις απαιτήσεις των μεν και των δε, χωρίς να διστάζει να στηλώσει το κορμάκι της όταν διακυβεύονται οι αρχές της. Δε θέλει να τη φωτογραφίζουν, να την αναγκάζουν να ακούει ποπ μουσική, να λέει ψέματα, να αφίσταται των αξιών της. Δεν είναι ψόφιο ψάρι· πάει ενάντια στο ρεύμα. Θα θυσιάσει τη ζωή της για να μιλήσει επιτέλους ο τετράχρονος αδερφός της, που αρχίζει να θεωρείται αυτιστικός από ιατρούς και οικογένεια : μόλις ξεψυχήσει, ο αδερφός της αρχίζει να μιλάει - του Ν. Ράπτη

Ρούντι Ντούτσκε, Ραλφ Ντάρεντορφ (Φράϊμπουργκ, 1968 - H «επί της στέγης του αυτοκινήτου συνομιλία»)

Ρούντι Ντούτσκε, Ραλφ Ντάρεντορφ (Φράϊμπουργκ, 1968 - H «επί της στέγης του αυτοκινήτου συνομιλία»)
Ο ήπιος επαναστάτης χωρίς δόγμα με τον φιλελεύθερο υποστηρικτή της κοινωνικής δικαιοσύνης και του Κέϋνς - Υπερβάσεις «φραγμάτων» σε μια εποχή που η Πολιτική γραφόταν με κεφαλαίο «Π»

The Roosevelt Institute

The Roosevelt Institute
Ελεωνόρα και Φραγκλίνος Ρούσβελτ - Πολιτική για καιρούς οικονομικής κρίσης

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
«Χριστούγεννα με τον Κοκκινολαίμη – Το Αηδόνι του Χειμώνα»

Jean Monnet's Brandy and Europe's Fate

Jean Monnet's Brandy and Europe's Fate
Οι οραματισμοί του Ζαν Μονέ για την ενωμένη Ευρώπη και η αντιμετώπιση της κρίσης
- του Strobe Talbott (The Brookings Essay)

Georg Trakl (1887-1914) - Ένας οδοιπόρος στον μαύρο άνεμο

Georg Trakl (1887-1914) - Ένας οδοιπόρος στον μαύρο άνεμο
Η ποίηση στα σκοτεινότερά της και στα καλύτερά της
Εισαγωγή, σημειώσεις, σχόλια, μετάφραση: Ιωάννα Αβραμίδου

Παναγιώτης Ιωακειμίδης: Πολιτική εξουσία και ζώα

Παναγιώτης Ιωακειμίδης: Πολιτική εξουσία και ζώα
Ένας ρόλος για τα κατοικίδια στους χώρους της εξουσίας

Ο εκ των υστέρων αποχαιρετισμός στον Λουκάνικο, κατά κόσμον Θόδωρο
(πέθανε τον Μάïο του 2014)

Ο εκ των υστέρων αποχαιρετισμός στον Λουκάνικο, κατά κόσμον Θόδωρο <br>(πέθανε τον Μάïο του 2014)
Ο σκύλος - σύμβολο μιας σκληρής εποχής, η προσωπικότητα του 2011 (Time)

Φιλιά εις τα παιδιά

Φιλιά εις τα παιδιά
Ένα κομμάτι Θεσσαλονίκης του χθές και του σήμερα

Street Art Utopia

Street Art Utopia
We declare the world as our canvas

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης:
Γιατί μεγαλώνει διαρκώς η κοινωνική ανισότητα

Christopher Lasch

Christopher Lasch
Ο καταναλωτισμός υπονομεύει τις αξίες της σταθερότητας και της αφοσίωσης, προπαγανδίζει
την καταστροφή της οικογενειακής ζωής (φωτ. από τον ιστότοπο Eagainst.com)

Jürgen Habermas - αφιέρωμα στο περιοδικό Esprit, 8/9-2015 (γαλλικά)

Jürgen Habermas - αφιέρωμα στο περιοδικό Esprit, 8/9-2015 (γαλλικά)
Ο τελευταίος φιλόσοφος - τι ζητά η φιλοσοφία σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς;

Ενρίκο Μπερλινγκουέρ

Ενρίκο Μπερλινγκουέρ
Hθικολόγος, συντηρητικός, εργατιστής, προπαγανδιστής της λιτότητας;¨Η επικριτής του καταναλωτισμού και της σπατάλης, για μια άλλη πολιτική ηθική, για τον "μικρό" πολίτη;

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
«Χριστούγεννα με τον Κοκκινολαίμη – Το Αηδόνι του Χειμώνα»