Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

Βιοποικιλότητα και αειφορία: Ένα παράδειγμα στην αμπελουργία και οινοποιία


Τα βιολογικά προιόντα είναι σήμερα στη μόδα, ανάμεσά τους και το κρασί. Και είναι αλήθεια ότι το καλύτερο κρασί παράγεται σε αρμονία με τη φύση. Δυστυχώς, και στον τομέα της οινοποιίας, όπως και σε άλλους, όλο και περισσότερο επικρατούν τα παραπλανητικά βιομηχανοποιημένα προιόντα, τα οποία πληρούν μόνον τις ελάχιστες απαιτήσεις ώστε να χαρακτηρίζονται βιολογικά, ενώ στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που τα παράγουν εξακολουθεί να επικρατεί η μονοκαλλιέργεια. 
Υπάρχουν όμως και αντίρροπες προσπάθειες. Ένα παράδειγμα είναι η ελβετική Delinat, μια εταιρεία εμπορίας κρασιού που ιδρύθηκε το 1980 από τον Karl Schefer, με το όραμα να επαναφέρει στη ζωή τους πιο ερημωμένους αμπελώνες της Ευρώπης. Από την ίδρυσή της, η διακηρυγμένη φιλοδοξία της ήταν, ανάμεσα στα κλήματα και στα τσαμπιά να πετούν και πάλι πεταλούδες, ως σύμβολα ενός ακέραιου φυσικού περιβάλλοντος, με μεγάλη βιοποικιλότητα και με κλειστούς κύκλους κυκλοφορίας των θρεπτικών ουσιών. 
Biodiversität mit Schmetterling
Σήμερα, μετά από 33 χρόνια, περισσότεροι από 100 αμπελουργοί και οινοποιοί σε ολόκληρη την Ευρώπη παράγουν ποιοτικά κρασιά μέσα σε υγιές φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις φιλόδοξες κατευθυντήριες οδηγίες της εταιρείας που θεωρούνται πρωτοποριακές για την βιολογική οινοποιία. Θεωρούνται τα πιο απαιτητικά πρότυπα βιολογικής καλλιέργειας στην Ευρώπη, πιο αυστηρά από τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ και άλλων οργανισμών βιολογικής γεωργίας (Ecovin, Demeter, BioSuisse, κλπ), ενώ επίσης είναι τα μοναδικά που θέτουν ως συγκεκριμένο στόχο την προώθηση της βιοποικιλότητας. Επιδίωξη είναι να γίνουν τα αμπέλια αυτο-ρυθμιζόμενα, σταθερά οικοσυστήματα, ώστε να βελτιστοποιείται το terroir και να παράγεται ανώτερη ποιότητα κρασιού. 
Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται σε ένα μοντέλο, το οποίο περιέχει περισσότερες από 100 επιμέρους κριτήρια για την αμπελουργία και την οινοποιία, διαβαθμισμένο σε τρία επίπεδα απόδοσης. Κάθε επίπεδο βαθμολογείται με ένα, δύο ή τρία «σαλιγκάρια». Ακόμη και το πρώτο επίπεδο είναι πολύ πιο αυστηρό από τον κανονισμό βιολογικής καλλιέργειας της ΕΕ. Το διαβαθμισμένο μοντέλο έχει σχεδιαστεί ως σύστημα κινήτρων που παρακινεί τους αμπελουργούς, χωρίς να εκτίθενται σε μεγάλη οικονομική  διακινδύνευση, να επεκτείνουν συνεχώς την προσπάθειά τους για οικολογική κατεύθυνση της καλλιέργειάς τους και συνακόλουθα να βελτιώνουν συνεχώς τη βιοποικιλότητα στους αμπελώνες. Η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές παρακολουθείται από τον ελβετικό φορέα ελέγχου βιολογικής γεωργίας bio.inspecta, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των χωρών της ΕΕ.
Βιοποικιλότητα αντί μονοκαλλιέργειας: Αμπελώνες με πεταλούδες, βότανα και πουλιά
Η βάση για μια αμπελουργία με υψηλή βιοποικιλότητα συναποτελείται από τη «Χάρτα για αμπελώνες υψηλής βιοποικιλότητας» μαζί με τη δεσμευτική για όλους τους αμπελουργούς και οινοποιούς κατευθυντήριες οδηγίες. Στο «αμπέλι του μέλλοντος» με το ζωντανό έδαφος,  μαζί με τα κλήματα και τα σταφύλια, θα αναπτύσσονται και θα ευδοκιμούν επίσης αγριολούλουδα, άγρια χόρτα και βότανα, οπωρόδεντρα και λαχανικά. Πεταλούδες, πουλιά, έντομα, ερπετά και κάθε είδους οργανισμοί του εδάφους θα κινούνται γύρω τους. Μόνον μια τέτοια ποικιλομορφία εγγυάται έναν κλειστό φυσικό κύκλο και συνακόλουθα κρασί υψηλής ποιότητας από κάθε άποψη.
Οι οινοποιοί που συμμετέχουν κάνουν πράξη αυτό το όραμα βήμα-βήμα. Συγκεκριμένα, βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα με φυτεύσεις ποικίλων ειδών ανάμεσα στις σειρές των κλημάτων, παρεμβάλλοντας ζώνες με αγριολούλουδα, με φράχτες, με ενδιάμεσα φυτεμένα δέντρα, με νησίδες βοτάνων και με κρυψώνες για να φιλοξενούν μια πολύμορφη πανίδα ανάμεσα ή στις άκρες των αμπελώνων. Ταυτόχρονα, η φυτοπροστασία γίνεται με τις λύσεις που επιτρέπονται στη βιολογική αμπελουργία, δηλαδή με διαλύματα θειικού χαλκού (γαλαζόπετρας) και με θείο, πάντα με μεγάλη προσοχή και αυτοσυγκράτηση.
Συμμετοχή του αγοραστικού κοινού
Η Delinat επιδιώκει να εμπλέκονται άμεσα στην προώθηση της βιοποικιλότητας και οι πελάτες - αγοραστές. Στο περιοδικό οινογνωσίας WeinLese, στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο και στο blog παρουσιάζονται τακτικά οι επιτυχίες και οι δυσκολίες στην βελτίωση της βιοποικιλότητας των αμπελώνων. Επιπλέον, διοργανώνονται πολλά ταξίδια για επισκέψεις στα οινοποιεία, ώστε οι πελάτες να μπορούν να έχουν δική τους εικόνα της επιτυχίας των στόχων για τη βιοποικιλότητα και ταυτόχρονα να ασκούν και αυτοί μια πρόσθετη λειτουργία ελέγχου. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζεται η όλη διαδικασία παραγωγής της κάθε ποικιλίας οίνου, ώστε να είναι εμφανές για κάθε μια, σε ποιό επίπεδο πληρούνται τα 100 κριτήρια των κατευθυντήριων οδηγιών. Τα κρασιά που πληρούν τις υψηλότερες οικολογικές απαιτήσεις επιβραβεύονται με τρία σαλιγκάρια».
Biodiversität mit Insekten
Συμβουλευτική και έρευνα για την βιοποικιλότητα 
Κινητήρια δύναμη για αμπελουργία με ουδέτερες κλιματικές επιπτώσεις και με υψηλή βιοποικιλότητα, είναι το συμβουλευτικό τμήμα της Delinat. Η δουλειά του είναι να προωθεί τη συνεχή βελτίωση της αμπελουργίας με αύξηση της βιοποικιλότητας, βελτιστοποιώντας έτσι την ποιότητα του κρασιού. Το τμήμα συμβουλεύει και υποστηρίζει τα περίπου 100 οινοποιεία μέσω ετήσιων επισκέψεων, σεμιναρίων κατάρτισης, συμβουλευτικής τηλεφωνικής γραμμής συνεχούς επικοινωνίας καθώς και διαδικτυακής πύλης. Επίσης, το συμβουλευτικό τμήμα αναθέτει έρευνες σε εξωτερικούς συνεργάτες και συνεργάζεται με ανεξάρτητα ινστιτούτα και με πανεπιστήμια. Το 1 % των πωλήσεων της εταιρείας απορροφάται στη χρηματοδότηση του συμβουλευτικού τμήματος.
Σε συνεργασία με πανεπιστήμια, με ερευνητικούς οργανισμούς και με καινοτόμους οινοποιούς, αναπτύσσονται στην πράξη μέθοδοι και στρατηγικές για ποιοτική αμπελουργία με οικολογική και οικονομική αειφορία. Η νέα γνώση που αποκτάται ενσωματώνεται στις συνεχώς εξελισσόμενες κατευθυντήριες οδηγίες και μεταβιβάζεται στους συνεργαζόμενους οινοποιούς σε όλη την Ευρώπη, με σειρές μαθημάτων και με ατομική συμβουλευτική. Υπάρχουν ήδη πολλά έμπρακτα παραδείγματα που δείχνουν προς τα που κατευθύνεται η οικολογική αμπελουργία του μέλλοντος. Πολλά από αυτά μπορεί κανείς να τα επισκεφθεί.
Γ. Ρ.
Biodiversität mit Hotspot
Στον ιστότοπο Μετά την Κρίση:
 
 
Ενδιαφέροντες ιστότοποι περί την βιοποικιλότητα:
   
Ο ιστότοπος  The Sceptical Economist  - Green worldview with a pinch of realism and pragmatism
   
ibn - Institute for Biodiversity 
  
  
    
   http://www.uwgb.edu/biodiversity/resources/mushrooms/index.asp
  
 
Cofrin Center for Biodiversity
Ελαιώνας στη Λεμεσό - Κύπρος

1 σχόλιο:

Δημοφιλείς αναρτήσεις 2013 - 2022

Το δημοκρατικό αίτημα των καιρών: Το δίκιο των νέων γενεών και των γενεών που έρχονται

Το δημοκρατικό αίτημα των καιρών: Το δίκιο των νέων γενεών και των γενεών που έρχονται
Χρίστος Αλεξόπουλος: Κλιματική κρίση και κοινωνική συνοχή

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Αντρέϊ Αρσένιεβιτς Ταρκόφσκι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:<br>Αντρέϊ Αρσένιεβιτς Ταρκόφσκι
Πως η αγάπη επουλώνει τη φθορά του κόσμου

Enrico Berlinguer (1981):

Enrico Berlinguer (1981):
Η ηθική διάσταση στην κρίση της πολιτικής

Danilo Kiš:

Danilo Kiš:
Συμβουλές σε νεαρούς συγγραφείς, και όχι μόνον

Wolfgang Münchau

Wolfgang Münchau
Ο συντάκτης οικονομικών θεμάτων Βόλφγκανγκ Μύνχάου (Financial Times - Der Spiegel)

Predrag Matvejević:

Predrag Matvejević:
Ο Ρωσο-Κροάτης ανιχνευτής και λάτρης του Μεσογειακού κόσμου

Christopher Lasch

Christopher Lasch
Ο Φρανκφουρτιανός από τη Νεμπράσκα: Δικαιοσύνη & ελπίδα απέναντι στην ιδιοτέλεια των ελίτ

Azra Nuhefendić

Azra Nuhefendić
Η δημοσιογράφος με τις πολλές διεθνείς διακρίσεις, γράφει για την οριακή, γειτονική Ευρώπη

Βαλκανική Χερσόνησος, η όμορφη

Βαλκανική Χερσόνησος, η όμορφη
Όριο της Ευρώπης, οριακή Ευρώπη

Μάης του '36, Τάσος Τούσης

Μάης του '36, Τάσος Τούσης
Ο σκληρός Μεσοπόλεμος: η εποχή δοσμένη μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου - συμβόλου

Στον καιρό των τσιγγάνων και της μικρής Μαρίας

Ετικέτες

«Γενιά του '30» «Μακεδονικό» 1821 1968 αειφορία αντιπροσωπευτική δημοκρατία Αριστοτέλης Αρχιτεκτονική Αυστρομαρξισμός Βαλκανική βιοποικιλότητα Βρετανία Γαλλία Γερμανία Γκράμσι Έθνος και ΕΕ Εκπαίδευση Ελεφάντης Ενέργεια Επισφάλεια Ευρωκομμουνισμός ηγεμονία ΗΠΑ Ήπειρος Θ. Αγγελόπουλος Θεοδωράκης Θεσσαλονίκη Ιβάν Κράστεφ ιστορία Ιταλία Καζαντζάκης Καταναλωτισμός Κεντρική Ευρώπη Κέϋνς Κίνα Κινηματογράφος Κλιματική αλλαγή Κοινοτισμός κοινωνική ανισότητα Κορνήλιος Καστοριάδης Κοσμάς Ψυχοπαίδης Κράτος Πρόνοιας Κώστας Καραμανλής Λιάκος Α. Λογοτεχνία Μάνεσης Μάξ Βέμπερ Μάρξ Μαρωνίτης Μέλισσες Μέσα «κοινωνικής» δικτύωσης Μέσα Ενημέρωσης Μεσόγειος Μεταπολίτευση Μιχ. Παπαγιαννάκης Μουσική Μπερλινγκουέρ Νεοφιλελευθερισμός Νίκος Πουλαντζάς Νίτσε Ο τόπος Οικολογία Π. Κονδύλης Παγκοσμιοποίηση Παιδεία Πολωνία Πράσινοι Ρήγας Ρίτσος Ρωσία Σεφέρης Σημίτης Σολωμός Σοσιαλδημοκρατία Σχολή Φραγκφούρτης Ταρκόφσκι Τουρκία Τραμπ Τροβαδούροι Τσακαλώτος Τσίπρας Φιλελευθερισμός Φιλοσοφία Χαλκιδική Χέγκελ Χριστιανισμός Acemoglu/Robinson Adorno Albrecht von Lucke André Gorz Azra Nuhefendić Balibar Brexit Carl Schmitt Chomsky Christopher Lasch Claus Offe Colin Crouch Elmar Altvater Ernst Bloch Ernst-W. Böckenförde Franklin Roosevelt Habermas Hannah Arendt Heidegger Jan-Werner Müller Jeremy Corbyn Laclau Le Corbusier Louis Althusser Marc Mazower Matvejević Michel Foucault Miroslav Krleža Mudde Otto Bauer PRAXIS International Ruskin Sandel Michael Strauss Leo Streeck T. S. Eliot Timothy Snyder Tolkien Ulrich Beck Ulrike Guérot Wallerstein Walter Benjamin Wolfgang Münchau Zygmunt Bauman

Song for the Unification (Zbigniew Preisner -
Elzbieta Towarnicka - Kr. Kieślowski) - youtube

Song for the Unification (Zbigniew Preisner - <br>Elzbieta Towarnicka - Kr. Kieślowski) - youtube
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον...
Ἡ ἀγάπη ...πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει...
Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα·
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη (προς Κορινθ. Α΄ 13)

Ισραήλ - Παλαιστίνη: Στο τέλος της γης

Ισραήλ - Παλαιστίνη: Στο τέλος της γης
Νταβίντ Γκρόσμαν: Το πένθος του πατέρα και της Ιστορίας

Κουνκούς ή Δίας, ένας λευκός γάτος απο τη Μοσούλη

Κουνκούς ή Δίας, ένας λευκός γάτος απο τη Μοσούλη
Μια ιστορία προσφυγιάς, στη Λέσβο και στη Νορβηγία

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Erik Stokstad («Science»): New rice variety could feed the planet without warming it

Μανιτάρια, ένα σύγχρονο ελληνικό θαύμα

Μανιτάρια, ένα σύγχρονο ελληνικό θαύμα
Τα μικροκλίματα της Ελλάδας, εξασφαλίζουν μεγάλη βιοποικιλότητα μανιταριών (Βασιλική Χρυσοστομίδου, «Καθημερινή», αναδημοσίευση «Δασαρχείο»)

Zygmunt Bauman: «Ρευστές ζωές, ρευστός κόσμος, ρευστή αγάπη»

Zygmunt Bauman: «Ρευστές ζωές, ρευστός κόσμος, ρευστή αγάπη»
«Είμαι βραχυπρόθεσμα απαισιόδοξος αλλά μακροπρόθεσμα αισιόδοξος»

Οι φλαμουριές ανθίζουν στο Σεράγεβο

Οι φλαμουριές ανθίζουν στο Σεράγεβο
Η λογοτεχνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της - Azra Nuhefendić

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas
¨Ολα τα κείμενα από το περιοδικό "Blätter für deutsche und internationale Politik"
(pdf, Γερμανικά)

Ρούντι Ντούτσκε, Ραλφ Ντάρεντορφ (Φράϊμπουργκ, 1968 - H «επί της στέγης του αυτοκινήτου συνομιλία»)

Ρούντι Ντούτσκε, Ραλφ Ντάρεντορφ (Φράϊμπουργκ, 1968 - H «επί της στέγης του αυτοκινήτου συνομιλία»)
Ο ήπιος επαναστάτης χωρίς δόγμα με τον φιλελεύθερο υποστηρικτή της κοινωνικής δικαιοσύνης και του Κέϋνς - Υπερβάσεις «φραγμάτων» σε μια εποχή που η Πολιτική γραφόταν με κεφαλαίο «Π»

The Roosevelt Institute

The Roosevelt Institute
Ελεωνόρα και Φραγκλίνος Ρούσβελτ - Πολιτική για καιρούς οικονομικής κρίσης

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
«Χριστούγεννα με τον Κοκκινολαίμη – Το Αηδόνι του Χειμώνα»

Ο εκ των υστέρων αποχαιρετισμός στον Λουκάνικο, κατά κόσμον Θόδωρο
(πέθανε τον Μάïο του 2014)

Ο εκ των υστέρων αποχαιρετισμός στον Λουκάνικο, κατά κόσμον Θόδωρο <br>(πέθανε τον Μάïο του 2014)
Ο σκύλος - σύμβολο μιας σκληρής εποχής, η προσωπικότητα του 2011 (Time)

Φιλιά εις τα παιδιά

Φιλιά εις τα παιδιά
Ένα κομμάτι Θεσσαλονίκης του χθές και του σήμερα

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης:
Γιατί μεγαλώνει διαρκώς η κοινωνική ανισότητα

Christopher Lasch

Christopher Lasch
Ο καταναλωτισμός υπονομεύει τις αξίες της σταθερότητας και της αφοσίωσης, προπαγανδίζει
την καταστροφή της οικογενειακής ζωής

Jürgen Habermas - αφιέρωμα στο περιοδικό Esprit, 8/9-2015 (γαλλικά)

Jürgen Habermas - αφιέρωμα στο περιοδικό Esprit, 8/9-2015 (γαλλικά)
Βλέπει τον εαυτό του ως κοινωνιολόγο κυρίως, όμως είναι και ο «τελευταίος φιλόσοφος» ή μάλλον κάνει φιλοσοφική κοινωνιολογία και κοινωνιολογική φιλοσοφία- τι ζητά η φιλοσοφία σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς;

Ενρίκο Μπερλινγκουέρ

Ενρίκο Μπερλινγκουέρ
Hθικολόγος, συντηρητικός, εργατιστής, προπαγανδιστής της λιτότητας;¨Η επικριτής του καταναλωτισμού και της σπατάλης, για μια άλλη πολιτική ηθική, υπέρ του «μικρού» πολίτη;

Ψηλά στην Πίνδο, στο Περτούλι

Ψηλά στην Πίνδο, στο Περτούλι