Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Φραντσίσκα Μπράντνερ, Σβεν Γκίγκολντ: Μόνον μαζί μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε την Ευρώπη -
Γάλλοι και Γερμανοί για καλύτερη Ευρώπη

© Από τον προσωπικό ιστοχώρο του Sven Giegold - Franziska Brantner und Sven Giegold: Franzosen und Deutsche sind in Bewegung für Europa! Lasst uns Europa gemeinsam verändern! 21.4.2017
 
Με αφορμή τις εκλογές στη Γαλλία και το διασυνοριακό κίνημα «Pulse of Europe»
  
Η Ευρώπη είναι σημαντικό θέμα σ' αυτή την γαλλική προεκλογική εκστρατεία. Υπάρχουν σημαντικές φιλοευρωπαϊκές φωνές με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανανέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - άν και σε πρώτη ανάγνωση, το βασικό περιεχόμενο της συζήτησης χαρακτηρίζεται από πολλούς διαπεραστικούς αντι-ευρωπαϊκούς τόνους.
Η ανησυχία και δυσαρέσκεια για την Ευρώπη σχετίζεται με την γερμανική πολιτική. Η Γερμανία, ως μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη, κατέχει ισχυρή θέση· ακόμη και για λόγους καθαρού συμφέροντος, θα έπρεπε, μαζί με τη Γαλλία, να προτείνει αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της Ένωσης. Η σημερινή γερμανική κυβέρνηση, εδώ και χρόνια, υπεκφεύγει. Όμως και στη Γερμανία, πολλοί θέλουν μια καλύτερη Ευρώπη και δεν συμφωνούν με την πολιτική των Μέρκελ και Σόιμπλε. Στη Γαλλία, οι υποψήφιοι πρόεδροι Μακρόν και Αμόν στα εκλογικά προγράμματά τους έχουν προτάσεις για το πώς μπορεί να είναι μια πιο δημοκρατική, βιώσιμη, αλληλέγγυα ΕΕ και για τρόπους εξόδου από την κρίση της ευρωζώνης που ανοίγουν τις προοπτικές του μέλλοντος.  Η Γερμανία δεν πρέπει να αποφύγει αυτή τη νέα συζήτηση για μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ που μας έρχεται από τη γαλλική προεκλογική εκστρατεία, αλλά πρέπει να υποδεχθεί αυτές τις προτάσεις θετικά. Με την παρούσα πρόσκληση, θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που δίνουν οι προτάσεις των Γάλλων φίλων μας, για να τεθούν σε κίνηση το συντομότερο δυνατό μετά τις εκλογές οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
Οι θέσεις μας για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης έχουν ως βάσεις τρία κεντρικά στοιχεία:
1. Μια συμμαχία των κοινοβουλίων για τον εκδημοκρατισμό της ζώνης του ευρώ.
Οι μηχανισμοί διάσωσης της ζώνης του ευρώ έχουν δημιουργηθεί έξω από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες. Συνεπώς, τους λείπει τόσο η δημοκρατική νομιμοποίηση, όσο και ο αποτελεσματικός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν στην πολιτική της ζώνης του ευρώ μέσω των δικαιωμάτων τους απέναντι στις εθνικές κυβερνήσεις. Οι βουλευτές στα εθνικά κοινοβούλια είναι αναγκασμένοι να εργάζονται για τα θέματα αυτά υπό υψηλή πίεση χρόνου. Δεν συζητούν με τους συναδέλφους τους από άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, ούτε καν με τους βουλευτές από τις εμπλεκόμενες χώρες. Και για το λόγο αυτό, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να εφαρμοσθούν καλές ευρωπαϊκές λύσεις. Σε γενικές γραμμές, η επιρροή των κοινοβουλίων στις ευρωπαϊκές πολιτικές μειώνεται και η εξουσία συγκεντρώνεται στις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι συνεχώς υπό πίεση για να φέρουν αποτελέσματα που έχουν θετική απήχηση στη δική τους χώρα κατά πρώτο λόγο. Για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα, προτείνουμε μια συμμαχία των κοινοβουλίων. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) πρέπει να μετατραπεί σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα είναι υπό τον δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε όμως τη στενή συνεργασία με τις βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων κατά τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες για αποφάσεις. Πριν από κάθε ψηφοφορία σχετική με δανειακές συμφωνίες ή με μνημόνια θα πρέπει να γίνεται μια κοινή συζήτηση μεταξύ των εθνικών και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Αυτό ισχύει και για τον ΕΜΣ υπο την σημερινή του μορφή και πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς άλλη καθυστέρηση. Ελπίζουμε ότι στις πολιτικές αποφάσεις για την ζώνη του ευρώ, οι βουλευτές θα βλέπουν πέραν των εθνικών τους μικροκόσμων· ελπίζουμε ότι  ένα μέλος της γερμανικής Bundestag θα κοιτά στα μάτια τον Έλληνα συνάδελφό του, ομοίως ένα μέλος του γαλλικού κοινοβουλίου τον Ιρλανδό.
2. Ένας κοινός προϋπολογισμός για τη ζώνη του ευρώ
Η ιδέα ενός κοινού προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ υποστηρίζεται από τους υποψηφίους Αμόν και Μακρόν. Υποστηρίζουμε τη βασική ιδέα και προτείνουμε να ξεκινήσουν επενδύσεις σε κοινές καινοτομίες, οι οποίες θα υποστηρίζουν τις χώρες που βρίσκονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και θα καταπολεμούν την οικονομική κρίση. Η πρόσβαση στα κεφάλαια του προϋπολογισμού αυτού θέλουμε να συνδέεται όχι μόνον με  κριτήρια και όρους δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και με όρους κοινωνικο-πολιτικούς, ώστε να επιτυγχάνεται η δημοσιονομική σταθερότητα χωρίς να προκαλείται κοινωνική και φορολογική υποβάθμιση. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις για την υποστήριξη Κοινοτικών έργων σε περιοχές που μειονεκτούν οικονομικά και έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ των πολιτών. Σε κάθε Ευρωπαία και κάθε Ευρωπαίο πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να σπουδάζει ή να μετεκπαιδεύεται για έναν χρόνο σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα: Erasmus για όλους! Οι μεταφορικές υποδομές της Ευρώπης αποτελούνται από ένα πυκνό πλέγμα σιδηροδρομικών δικτύων. Θέλουμε να οικοδομηθεί ένα πραγματικά κοινό ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, ώστε να γίνουν πιό εύκολα τα ταξίδια στην Ευρώπη, με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, άνετο και γρήγορο. Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό «Start-Up πολιτισμό» για τον ψηφιακό και για άλλους κλάδους του μέλλοντος, προκειμένου να προωθηθεί η προστασία των δεδομένων και η καινοτομία Made in Europe. Η πανευρωπαϊκή στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το γρήγορο Internet παντού στην Ευρώπη πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον κοινό προϋπολογισμό. Για τη χρηματοδότηση αυτών των σημαντικών πρωτοποριακών εγχειρημάτων, υποστηρίζουμε τις προτάσεις των Μακρόν και Αμόν για έναν πανευρωπαϊκής ισχύος ελάχιστο συντελεστή φορολόγησης των εταιρειών. Αυτό θα ήταν και ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση του φορολογικού ντάμπινγκ στην Ευρώπη.
3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
Η Ευρώπη πρέπει να εγγυθεί ένα βασικό επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων για κάθε Ευρωπαία και κάθε Ευρωπαίο και να διασφαλίσει ένα κοινά αποδεκτό κατώτερο επίπεδο προτύπων όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην ασφάλιση έναντι ασθένειας και ανεργίας, καθώς και κοινό κατώτερο μισθό. Και αυτά είναι μέρη μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς. Τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα δεν πρέπει να παραμερίζονται όταν συνάπτονται εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες. Θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε αναλόγως την εμπορική πολιτική της ΕΕ. Οι εμπορικές συμφωνίες που θέλουμε να συνάπτονται, θα καταπολεμούν το φορολογικό ντάμπινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα περιλαμβάνουν δεσμευτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες, ώστε να προωθείται το εμπόριο προϊόντων βιώσιμων από οικολογική και οικονομική άποψη. Αν ένας εμπορικός εταίρος παραβιάζει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους των συμφωνιών, πρέπει να ακολουθούν κυρώσεις. Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά, υποστηρίζουμε μια ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του εμπορίου.
Kehl, Γερμανία/Ρήνος, απέναντι απο το Στρασβούργο - Pulse of Europe, 9.4.2017 (© Badische Zeitung)
Το παραπάνω σχέδιο μεταρρυθμιστικών προτάσεων απευθύνεται επίσης στις χιλιάδες των ανθρώπων, χάρις στους οποίους, εδώ και μερικές εβδομάδες, ακούμε κάθε Κυριακή να χτυπά ο «Σφυγμός της Ευρώπης» (Pulse of Europe). Το φιλο-ευρωπαϊκό κίνημα ξεκίνησε στη Γερμανία και γρήγορα εξαπλώθηκε τόσο στη γειτονική μας Γαλλία, όσο και, συνολικά, σε έντεκα ευρωπαϊκές χώρες. Μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα μας πρόσφερε στην «Γέφυρα που ενώνει δύο Όχθες», αυτή δηλαδή που συνδέει την πόλη του Κελ (Kehl) της Βάδης-Βυρτεμβέργης με το Στρασβούργο της Γαλλίας: Εδώ, περισσότεροι από 2.000 Γάλλοι και Γερμανοί διαδήλωσαν και τραγούδησαν μαζί για την Ευρώπη. Μ' αυτή την πρότασή μας, θέλουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά τους για καλύτερη και ισχυρότερη Ευρώπη. Ειδικά τώρα, τη στιγμή που οι Γάλλοι ψηφοφόροι αποφασίζουν για την Ευρώπη και κατά της περιχαράκωσης, χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά το κίνημα στους δρόμους, ώστε οι κυβερνήσεις μας να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τα νέα περιθώρια που αυτό προσφέρει, για μια ισχυρότερη και καλύτερη Ευρώπη.
Επίσης, η πρότασή μας προσκαλεί και τη Γερμανία σε μια θαρραλέα ευρωπαϊκή πολιτική, που δεν θα προκαλεί οργή των άλλων χωρών εναντίον της Γερμανίας για την στενόμυαλη πολιτική της της λιτότητας, αλλά θα υιοθετεί τις μεταρρυθμιστικές ιδέες που έρχονται από τη Γαλλία, ώστε μαζί να προετοιμάσουν το δρόμο για μία θετική αλλαγή στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά μόνον μαζί. Η μονομερής δράση οδηγεί στο περιθώριο. Η πρότασή μας είναι μια μικρή πέτρα για να οικοδομηθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα εκπηγάζει από τους πολίτες, που θα έχει σχεδιαστεί από αυτούς και γι΄ αυτούς - για τη μελλοντική Ευρώπη των πολιτών. Στο αίτημά τους για καλύτερη και ισχυρότερη Ευρώπη, θέλουμε να ανταποκριθούμε με την πρότασή μας, για να πορευτούμε μαζί με τους Γάλλους εταίρους μας στον κοινό δρόμο.

Upd 5.5.2017. Η πρωτοβουλία των δύο Πράσινων κοινοβουλευτικών πήρε εν τω μεταξύ τη μορφή διακήρυξης υπέρ μιας γαλλο-γερμανικής συνεργασίας για τη μεταρρύθμιση και την αναβάθμιση της ΕΕ. Υπογράφεται ήδη από μια εκατοντάδα προσωπικοτήτων της πολιτικής και της επιστήμης, μεταξύ των οποίων κοινοβουλευτικοί όπως η Heidemarie Wieczorek-Zeul και η Gesine Schwan, το πρώην μέλος της γερμανικής κυβέρνησης και πρώην εκτελεστικός σύμβουλος της ΕΚΤ Jörg Asmussen (SPD), πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι και οικονομολόγοι όπως οι Hauke Brunkhorst, Sebastian Dullien, Ulrike Guerot, Gustav Horn, Julian Nida-Rümelin, Claus Offe, ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας γερμανικών συνδικάτων κοινής ωφέλειας Frank Bsirske και πολλοί άλλοι: Frankreich und Deutschland: Europa gemeinsam voranbringen!
 
H Franziska Katharina Brantner (1979) είναι βουλευτής της ομοσπονδιακής Βουλής στη Γερμανία (Bündnis 90/Die Grünen). Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο Columbia  της Νέας Υόρκης (SIPA) και στο πανεπιστήμιο του Μάνχάιμ (Γερμανία). Δίδαξε στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του St. Antony’s College της Οξφόρδης. Επίσης εργάστηκε ως σύμβουλος του ΟΗΕ, της γαλλικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (έτος 2008), του Ινστιτούτου Heinrich-Böll, του think tank European Council on Foreign Relations καθώς και του Ιδρύματος Bertelsmann στις Βρυξέλλες με αντικείμενα την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητήματα της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης. Το 2014 εξελέγη ευρωβουλευτής και διετέλεσε εκπρόσωπος της ευρωομάδας ομάδας των Πράσινων κομμάτων για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Συμμετείχε στο όργανο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ καθώς και στις επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας, ισότητας των φύλων και προϋπολογισμού. Το 2010 υποστήριξε την πρωτοβουλία της Ομάδας Spinelli, υπό τον Ζακ Ντελόρ, για περισσότερη Ευρώπη. Το 2012, στην κρίση της ευρωζώνης, υποστήριξε την κοινοτικοποίηση του χρέους των επιμέρους κρατών-μελών. Στις βουλευτικές εκλογές του 2013 εξελέγη μέλος της ομοσπονδιακής Βουλής στη Γερμανία (στη θέση του Φριτς Κουν, ο οποίος είχε ήδη εκλεγεί Δήμαρχος της Στουτγκάρδης), εκπροσωπώντας την περιφέρεια της Χαϊδελβέργης (Βάδη Βυρτεμβέργη).

Ο Sven Giegold σπούδασε πολιτική οικονομία και οικονομικά (πανεπιστήμια Λύνεμπουργκ, Βρέμης και Μπέρμινχαμ). Είναι ευρωβουλευτής από τη Βόρεια Ρηνανία / Βεστφαλία της Γερμανίας, συντονιστής της ομάδας Greens / EFA Greens στο ευρωκοινοβούλιο για οικονομικά - νομισματικά θέματα. Έχει μακροχρόνια δράση στο οικολογικό κίνημα, συμμετείχε σε ιδρυτικές ή υπεύθυνες θέσεις στα κινήματα Attac, Tax Justice Network, Friends of the Earth, BUND και στο προεδρείο της γερμανικής Ευαγγελικής Εκκλησίας.
 
Ο προσωπικός ιστότοπος του Σβεν Γκίγκολντ

Ευρωπαικό Κοινοβούλιο - Sven Giegold (ελληνικά)
 
  
Στον ιστοχώρο Μετά την Κρίση:
 


  

  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 2013 - 2022

Το δημοκρατικό αίτημα των καιρών: Το δίκιο των νέων γενεών και των γενεών που έρχονται

Το δημοκρατικό αίτημα των καιρών: Το δίκιο των νέων γενεών και των γενεών που έρχονται
Χρίστος Αλεξόπουλος: Κλιματική κρίση και κοινωνική συνοχή

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Αντρέϊ Αρσένιεβιτς Ταρκόφσκι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:<br>Αντρέϊ Αρσένιεβιτς Ταρκόφσκι
Πως η αγάπη επουλώνει τη φθορά του κόσμου

Enrico Berlinguer (1981):

Enrico Berlinguer (1981):
Η ηθική διάσταση στην κρίση της πολιτικής

Danilo Kiš:

Danilo Kiš:
Συμβουλές σε νεαρούς συγγραφείς, και όχι μόνον

Wolfgang Münchau

Wolfgang Münchau
Ο συντάκτης οικονομικών θεμάτων Βόλφγκανγκ Μύνχάου (Financial Times - Der Spiegel)

Predrag Matvejević:

Predrag Matvejević:
Ο Ρωσο-Κροάτης ανιχνευτής και λάτρης του Μεσογειακού κόσμου

Christopher Lasch

Christopher Lasch
Ο Φρανκφουρτιανός από τη Νεμπράσκα: Δικαιοσύνη & ελπίδα απέναντι στην ιδιοτέλεια των ελίτ

Azra Nuhefendić

Azra Nuhefendić
Η δημοσιογράφος με τις πολλές διεθνείς διακρίσεις, γράφει για την οριακή, γειτονική Ευρώπη

Βαλκανική Χερσόνησος, η όμορφη

Βαλκανική Χερσόνησος, η όμορφη
Όριο της Ευρώπης, οριακή Ευρώπη

Μάης του '36, Τάσος Τούσης

Μάης του '36, Τάσος Τούσης
Ο σκληρός Μεσοπόλεμος: η εποχή δοσμένη μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου - συμβόλου

Στον καιρό των τσιγγάνων και της μικρής Μαρίας

Ετικέτες

«Γενιά του '30» «Μακεδονικό» 1821 1968 αειφορία αντιπροσωπευτική δημοκρατία Αριστοτέλης Αρχιτεκτονική Αυστρομαρξισμός Βαλκανική βιοποικιλότητα Βρετανία Γαλλία Γερμανία Γκράμσι Έθνος και ΕΕ Εκπαίδευση Ελεφάντης Ενέργεια Επισφάλεια Ευρωκομμουνισμός ηγεμονία ΗΠΑ Ήπειρος Θ. Αγγελόπουλος Θεοδωράκης Θεσσαλονίκη Ιβάν Κράστεφ ιστορία Ιταλία Καζαντζάκης Καταναλωτισμός Κεντρική Ευρώπη Κέϋνς Κίνα Κινηματογράφος Κλιματική αλλαγή Κοινοτισμός κοινωνική ανισότητα Κορνήλιος Καστοριάδης Κοσμάς Ψυχοπαίδης Κράτος Πρόνοιας Κώστας Καραμανλής Λιάκος Α. Λογοτεχνία Μάνεσης Μάξ Βέμπερ Μάρξ Μαρωνίτης Μέλισσες Μέσα «κοινωνικής» δικτύωσης Μέσα Ενημέρωσης Μεσόγειος Μεταπολίτευση Μιχ. Παπαγιαννάκης Μουσική Μπερλινγκουέρ Νεοφιλελευθερισμός Νίκος Πουλαντζάς Νίτσε Ο τόπος Οικολογία Π. Κονδύλης Παγκοσμιοποίηση Παιδεία Πολωνία Πράσινοι Ρήγας Ρίτσος Ρωσία Σεφέρης Σημίτης Σολωμός Σοσιαλδημοκρατία Σχολή Φραγκφούρτης Ταρκόφσκι Τουρκία Τραμπ Τροβαδούροι Τσακαλώτος Τσίπρας Φιλελευθερισμός Φιλοσοφία Χαλκιδική Χέγκελ Χριστιανισμός Acemoglu/Robinson Adorno Albrecht von Lucke André Gorz Azra Nuhefendić Balibar Brexit Carl Schmitt Chomsky Christopher Lasch Claus Offe Colin Crouch Elmar Altvater Ernst Bloch Ernst-W. Böckenförde Franklin Roosevelt Habermas Hannah Arendt Heidegger Jan-Werner Müller Jeremy Corbyn Laclau Le Corbusier Louis Althusser Marc Mazower Matvejević Michel Foucault Miroslav Krleža Mudde Otto Bauer PRAXIS International Ruskin Sandel Michael Strauss Leo Streeck T. S. Eliot Timothy Snyder Tolkien Ulrich Beck Ulrike Guérot Wallerstein Walter Benjamin Wolfgang Münchau Zygmunt Bauman

Song for the Unification (Zbigniew Preisner -
Elzbieta Towarnicka - Kr. Kieślowski) - youtube

Song for the Unification (Zbigniew Preisner - <br>Elzbieta Towarnicka - Kr. Kieślowski) - youtube
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον...
Ἡ ἀγάπη ...πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει...
Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα·
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη (προς Κορινθ. Α΄ 13)

Ισραήλ - Παλαιστίνη: Στο τέλος της γης

Ισραήλ - Παλαιστίνη: Στο τέλος της γης
Νταβίντ Γκρόσμαν: Το πένθος του πατέρα και της Ιστορίας

Κουνκούς ή Δίας, ένας λευκός γάτος απο τη Μοσούλη

Κουνκούς ή Δίας, ένας λευκός γάτος απο τη Μοσούλη
Μια ιστορία προσφυγιάς, στη Λέσβο και στη Νορβηγία

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Erik Stokstad («Science»): New rice variety could feed the planet without warming it

Μανιτάρια, ένα σύγχρονο ελληνικό θαύμα

Μανιτάρια, ένα σύγχρονο ελληνικό θαύμα
Τα μικροκλίματα της Ελλάδας, εξασφαλίζουν μεγάλη βιοποικιλότητα μανιταριών (Βασιλική Χρυσοστομίδου, «Καθημερινή», αναδημοσίευση «Δασαρχείο»)

Zygmunt Bauman: «Ρευστές ζωές, ρευστός κόσμος, ρευστή αγάπη»

Zygmunt Bauman: «Ρευστές ζωές, ρευστός κόσμος, ρευστή αγάπη»
«Είμαι βραχυπρόθεσμα απαισιόδοξος αλλά μακροπρόθεσμα αισιόδοξος»

Οι φλαμουριές ανθίζουν στο Σεράγεβο

Οι φλαμουριές ανθίζουν στο Σεράγεβο
Η λογοτεχνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της - Azra Nuhefendić

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas
¨Ολα τα κείμενα από το περιοδικό "Blätter für deutsche und internationale Politik"
(pdf, Γερμανικά)

Ρούντι Ντούτσκε, Ραλφ Ντάρεντορφ (Φράϊμπουργκ, 1968 - H «επί της στέγης του αυτοκινήτου συνομιλία»)

Ρούντι Ντούτσκε, Ραλφ Ντάρεντορφ (Φράϊμπουργκ, 1968 - H «επί της στέγης του αυτοκινήτου συνομιλία»)
Ο ήπιος επαναστάτης χωρίς δόγμα με τον φιλελεύθερο υποστηρικτή της κοινωνικής δικαιοσύνης και του Κέϋνς - Υπερβάσεις «φραγμάτων» σε μια εποχή που η Πολιτική γραφόταν με κεφαλαίο «Π»

The Roosevelt Institute

The Roosevelt Institute
Ελεωνόρα και Φραγκλίνος Ρούσβελτ - Πολιτική για καιρούς οικονομικής κρίσης

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
«Χριστούγεννα με τον Κοκκινολαίμη – Το Αηδόνι του Χειμώνα»

Ο εκ των υστέρων αποχαιρετισμός στον Λουκάνικο, κατά κόσμον Θόδωρο
(πέθανε τον Μάïο του 2014)

Ο εκ των υστέρων αποχαιρετισμός στον Λουκάνικο, κατά κόσμον Θόδωρο <br>(πέθανε τον Μάïο του 2014)
Ο σκύλος - σύμβολο μιας σκληρής εποχής, η προσωπικότητα του 2011 (Time)

Φιλιά εις τα παιδιά

Φιλιά εις τα παιδιά
Ένα κομμάτι Θεσσαλονίκης του χθές και του σήμερα

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης:
Γιατί μεγαλώνει διαρκώς η κοινωνική ανισότητα

Christopher Lasch

Christopher Lasch
Ο καταναλωτισμός υπονομεύει τις αξίες της σταθερότητας και της αφοσίωσης, προπαγανδίζει
την καταστροφή της οικογενειακής ζωής

Jürgen Habermas - αφιέρωμα στο περιοδικό Esprit, 8/9-2015 (γαλλικά)

Jürgen Habermas - αφιέρωμα στο περιοδικό Esprit, 8/9-2015 (γαλλικά)
Βλέπει τον εαυτό του ως κοινωνιολόγο κυρίως, όμως είναι και ο «τελευταίος φιλόσοφος» ή μάλλον κάνει φιλοσοφική κοινωνιολογία και κοινωνιολογική φιλοσοφία- τι ζητά η φιλοσοφία σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς;

Ενρίκο Μπερλινγκουέρ

Ενρίκο Μπερλινγκουέρ
Hθικολόγος, συντηρητικός, εργατιστής, προπαγανδιστής της λιτότητας;¨Η επικριτής του καταναλωτισμού και της σπατάλης, για μια άλλη πολιτική ηθική, υπέρ του «μικρού» πολίτη;

Ψηλά στην Πίνδο, στο Περτούλι

Ψηλά στην Πίνδο, στο Περτούλι